Featured on प्रेरक भनाईहरु

What's New

एक पुरुषले प्रेम गर्छ तब सर्वस्व दिँदैन तर जब महिलाले प्रेम गर्छिन त सर्वस्व सुम्पन्छिन्

१. हृदयमा प्रेम जगाइराख । प्रेम विनाको जीवन सूर्यको अनुपस्थितीमा लोलाएको फूलको वृक्ष जस्तै…