What's New

आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिरहनुभएको छैन ? दिमागमा ताजापन यसरी ल्याउनुहोस्

कामकाे उत्पादनशिलता चाहे अनुसार ल्याउनकाे लागी काम गरेर मात्र हुँदैन । काममा शतप्रतिशत दिनुपर्छ…